Forum Romanum


 

 

 

Forum Romanum, det centrale torv i Rom, lå – og ligger – ved foden af Capitol og Palatin, 2 af Roms syv høje.

Området blev drænet i slutningen af 7. årh. f.Kr. og de næste mange hundrede år var stedet centrum for politik, religion og handel i Rom – og dermed i hele Romerriget.

 

 

Politik

Forum Romanum afspejler den republikanske styreform. Folkeforsamlingerne mødtes og holdt afstemning på Comitium. Denne plads lå mellem curien, den bygning hvor senatet holdt møder, og Rostra, den politiske talerstol.

Triumfbuerne blev rejst for at markere en vigtig sejr. Når sejrherren vendte hjem til Rom blev han kørt i triumftog fra byporten gennem Forum til Capitol. I optaget førte man krigsfanger og krigsbytte.


 

Religion

Der er en tæt sammenhæng mellem politik og religion, de fleste religiøse bygninger har også politisk betydning f.eks.
Concordiatemplet.
Concordia betyder enighed  og templet blev indviet i 367 f.Kr. for at markere enigheden mellem de 2 befolkningsgrupper i Rom, patricierne og plebejerne.

Templet for den guddommelige Julius.
Efter sin død blev Gajus Julius Caesar ophøjet til gud og Augustus byggede et tempel for ham på Forum.

Regia.
Regia var den officielle embedsbygning for den øverste præst i Rom, pontifex maximus.  Desuden var der i bygningen en helligdom for krigsguden Mars.

Vestatemplet.
Gudinden Vesta var familiens beskytter og i hendes lille rundtempel på Forum brændte den evige hellige ild som symbol på det beskyttende og livgivende. Hvert år den 1. marts tændte man ilden på ny ved at gnide 2 stykker træ mod hinanden. De særlige Vestapræstinder, Vestalinderne, passede på at ilden aldrig gik ud. Der var 6 Vestalinder og de blev allerede som 6-10 årige udvalgt fra de bedste familier i Rom. De skulle tjene gudinden i 30 år og det var et absolut krav at de skulle være kyske. Straffen for at bryde dette løfte var levende begravelse.

Handel

Handelen forgik i store overdækkede haller, basilikaer. De kunne om sommeren give skygge og kølighed og om vinteren ly og læ for dårligt vejr. Ofte havde basilikaen en åben side med en søjlegang ud mod torvet.

Masser af billeder